Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд мэдээлэл технологийг нэвтрүүлэх төслийг дэмжиж байвал...LIKE